LIFT NUOVA CZ s.r.o.

Informace o zkouškách kvality výrobku


Firma LIFT NUOVA CZ s.r.o. vznikla v roce 2012 a specializuje se na výrobu teleskopických stranových a centrálních posuvných, šachetních a kabinových dveří výtahů. Prodej těchto výrobků se provádí jen v rámci naší firmy, která neprovádí žádné montáže nebo servis výtahů.

Pro spokojenost uživatelů našich výrobků k montáži nových, nebo rekonstruovaných výtahů máme také pracoviště určené pro zpracování práškových barev různých odstínů při teplotě 220°C, aby byla pod našim dohledem provedena kvalitní a rychlá povrchová úprava výtahových dveří.

Po prohlídce několika výrobků „Dveřní uzávěrky“ z různých firem, jsme vybrali jednu v zahraničí, která je podle našeho názoru na vysoké úrovni ve spolehlivosti a technickém zpracování. Naše „Šachetní dveře výtahů (dvou panelové a tří panelové teleskopické stranové, dvou panelové, čtyř panelové a šesti panelové centrální posuvné), mají jen jeden komponent z dovozu a to „Dveřní uzávěrku“, také s názvem „Zařízení k zajištění šachetních dveří“). Vše ostatní je vyrobeno naší firmou, nebo nakoupeno v ČR.

Bezpečnostní komponent „Dveřní uzávěrka“ má podle Evropské výtahové směrnice 95/16/EC, Evropský certifikát CE; CN., s platností až do začátku roku 2017, kdy dojde k jejímu prodloužení. Všechny naše výrobky, včetně „Dveřní uzávěrky“ jsou přezkoušeny TÜV SÜD Czech s.r.o..

Po ukončení zkoušek, které probíhaly několik dnů, byla vystavena „Inspekční zpráva“ a „Inspekční certifikát“. Závěr: Po výrobě a odzkoušení 650 ks výtahových dveří, byl provoz bez poruch nebo jiných reklamací.

Jiří Kvapil, st. ředitel